A SAÚDE NA DOCENCIA. Análise das baixas do ensino público non universitario da provincia de Pontevedra (1980-1992)

Carlos Teijeiro Agra, Raúl Gómez Farto, Guillermo Meijón Couselo…et al.
No curso 80/81 as baixas médicas acadaron o 6,9% do persoal docente na provincia de Pontevedra. Doce anos despois, no curso 91/92 as baixas chegaron o 16,7% do persoal. O estudio trata de analizar o porqué deste aumento, realizando un minucioso chequeo por enfermidades, meses, cursos, sexos, etc. Sen chegar a conclusións definitivas, supón unha base notable para coñecer mellor o problema; sobre todo pon de manifesto a importancia dun problema laboral moi pouco estudado pero de indubidable importancia social e económica. O Grupo de Traballo que levou a cabo o estudio estivo integrado polos mestres Carlos Teijeiro Agra, Raúl Gómez Farto, Xulio Losada Gómez, Guillermo Meijón Couselo, Xosé Lois Estévez Solla, e o Inspector Médico Gonzalo Piñeiro Santos.

3,00€ PVP