ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO TEXTIL GALLEGO

Mar Iglesias Criado, Coord.

Unha destacada contribución para o fortalecemento do tecido empresarial galego en xeral e do manufactureiro téxtil en particular, mediante o fomento do cooperativismo. Ampla panorámica socioeconómica das cooperativas téxtiles implantadas en Galicia, con análises precisos dos diversos subsectores e pautas para a constitución de cooperativas. Prólogo de Fernando González Laxe.

6,00€ PVP