AVISO LEGAL

Información de acordo coa normativa de protección de datos de carácter persoal.
En Europa e España, hai normativas de protección de datos deseñadas para protexer a súa información persoal que é obrigatoria para a nosa entidade.
Por iso, é moi importante para nós comprender plenamente o que imos facer cos datos persoais que solicitamos.
Por iso, seremos transparentes e daremos o control dos teus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que che permitirán decidir que facer coa túa información persoal.
Por favor, se tes algunha dúbida despois de ler esta información, non dubide en preguntar.
Moitas grazas pola vosa colaboración.

Quenes somos?
O noso nome: FUNDACIÓN LUIS TILVE
O noso CIF / NIF: G15169949
A nosa actividade principal: Asociación
O noso enderezo: Avda. Cruceiro da Coruña, 22 Baixo. 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña)
O noso número de teléfono de contacto: 981585490
O noso enderezo de correo electrónico de contacto: fluistilve@fundacionluistilve.com

Para que imos usar os teus datos?
En xeral, os teus datos persoais utilizaranse para interactuar contigo e brindarche os nosos servizos.
Así mesmo, tamén pódense usar para outras actividades, como enviar publicidade ou promocionar as nosas actividades.

Por que precisamos os teus datos?
Os teus datos persoais son necesarios para poder relaciona-los contigo e poder prestarche os nosos servizos. Neste sentido, poñeremos á túa disposición unha serie de caixas que lle permitirán decidir de forma clara e sinxela sobre o uso da súa información persoal.

Quen saberá a información que solicitamos?
En xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que solicitamos.
Do mesmo xeito, aquelas entidades que precisen ter acceso ao mesmo par que podemos proporcionar aos nosos servizos poderán ter coñecemento da súa información persoal. Por exemplo, o noso banco coñecerá os seus datos se o pago dos nosos servizos se realiza mediante tarxeta ou transferencia bancaria.
Así mesmo, aquelas entidades públicas ou privadas ás que estamos obrigados a proporcionar os seus datos persoais debido ao cumprimento de calquera lei, terán coñecemento da súa información. Tomando un exemplo, a lei tributaria obriga a proporcionar á Axencia Tributaria certa información sobre operacións económicas que superen un determinado importe.
No caso de que, ademais dos supostos antes mencionados, necesitemos divulgar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Como imos protexer os teus datos?
Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos asociados ao uso da súa información.
Para iso, a nosa entidade aprobou unha Política de Protección de Datos e realízanse controis e auditorías anuais para verificar que os seus datos persoais estean seguros en todo momento.

Enviamos os teus datos a outros países?
Hai países do mundo que están seguros para os seus datos e outros que non son tan seguros. Por exemplo, a Unión Europea é un ambiente seguro para os seus datos. A nosa política non é enviar a súa información persoal a ningún país que non estea a salvo desde o punto de vista da protección dos seus datos.
No caso de que, para prestar servizo, é esencial enviar os seus datos a un país que non é tan seguro como España, sempre solicitaremos o seu permiso con antelación e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos de enviar a súa información persoal. a outro país.

Canto tempo imos manter os teus datos?
Manteremos os seus datos durante a nosa relación e sempre que a lei o requira. Rematados os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos dun xeito seguro e respectuoso co medio ambiente.

Cales son os seus dereitos de protección de datos?
En calquera momento podes contactar connosco para saber que información temos sobre ti, rectificala se é incorrecta e borrala unha vez finalizada a nosa relación, se é legalmente posible.
Tamén tes dereito a solicitar a transferencia da túa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidade” e pode ser útil en determinadas situacións.
Para solicitar calquera destes dereitos, debes facer unha solicitude por escrito ao noso enderezo, xunto cunha fotocopia do DNI, para poder identificalo.
Nas oficinas da nosa entidade temos formularios específicos para solicitar estes dereitos e ofrecémoslle a nosa axuda para cumprilos.

Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a páxina web da Axencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es )

Podes retirar o consentimento se cambias de idea máis tarde?
Podes retirar o consentimento se cambias de opinión sobre o uso dos teus datos en calquera momento.
Por exemplo, se no seu momento estivese interesado en recibir publicidade para os nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode avisarnos mediante a oposición ao tratamento dispoñible nas oficinas da nosa entidade.

No caso de que entendes que os teus dereitos foron descoidados, onde podes presentar unha reclamación?
No caso de que entenda que os nosos dereitos foron esquecidos pola nosa entidade, pode solicitar a Axencia Española de Protección de Datos a través dalgún dos seguintes medios:

Sede electrónica: agdp.es
Enderezo postal: Axencia Española de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6 28001 – Madrid
Por teléfono:
Tel.: 901 100 099
Tel.: 91 266 35 17

Presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non supón custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou avogado.

Crearemos perfís sobre ti?
A nosa política non é crear perfís nos usuarios dos nosos servizos.
Non obstante, pode haber situacións nas que, co fin de prestar o servizo, comercial ou doutro xeito, necesitemos elaborar perfís de información sobre vostede. Un exemplo podería ser o uso do seu historial de compras ou servizos para poder ofrecerlle produtos ou servizos adaptados aos seus gustos ou necesidades.
Neste caso, aplicaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a túa información en todo momento contra persoas non autorizadas que pretendan usala en beneficio propio.

Utilizaremos os seus datos para outros fins?
A nosa política non é usar os seus datos con fins distintos aos que lle explicamos. Si, no obstante, necesitamos usar os teus datos para diferentes actividades, sempre pediremos o teu permiso con antelación a través de opcións claras que che permitan decidir sobre el.