Memoria da Guerra Civil en Galicia. O caso de Pontevedra.

Autor: Marie-Pierre Bossan
Edita: Fundación Luis Tilve
Distribue: Galaxia
ISBN: 978-84-95773-31-9
D.L.: C217-2019

Esta obra supón unha nova contribución ó estudo da historia da Guerra Civil en Galicia, froito do interese da súa autora pola historia oral nos anos 90, que a levaron a entrevistar a máis de 70 persoas, recollendo as súas vivencias durante a Guerra en Pontevedra.


16,06 €

Lembranza a Secundino Couto Solla

Autor: Francisco Javier Quintas Ferreño, Hilde Couto Serantes.
Edita: Fundación Luis Tilve
Distribue: Galaxia
ISBN: 978-84-95773-29-6
D.L.: C 518-2018

Con esta obra os autores desexan brindar unha sentida homenaxe a Secundino Couto Solla, alcalde do Concello de Canedo (hoxe pertencente ó municipio de Ourense) durante a II República.


10,00 €

Celso Emilio Ferreiro

Autor: Celso Emilio Ferreiro, Luis Ferreiro, et al.
Edita: Fundación Luis Tilve
Distribue: Galaxia
ISBN: 978-84-95773-25-8
DL: C 2525-2012

A obra é un libro homenaxe a Celso Emilio Ferreiro que servirá como peche do ano dedicado ao insigne escritor e no que participan tamén a Fundación Celso Emilio Ferreiro e a UGT de Galicia.


9,50 €