COMISIÓN EXECUTIVA E
PADROADO

Comisión executiva

A representación, o goberno e a administración da Fundación están a cargo do Padroado, integrado por un máximo de setenta e cinco persoas, elixidos por un período de catro anos.

Para a realización do obxecto e finalidade da Fundación establécese unha Comisión Executiva integrada por un Presidente, un Secretario e tres vocais membros do Padroado.

A proposta da Comisión Executiva, o Padroado poderá elixir de entre os seus membros unha Presidencia de Honor, cuxa designación será sometida a ratificación cada catro anos, podendo ser revocada por acordo do Padroado tomado por maioría absoluta.

Presidencia de Honor

   Fernando González Laxe

 

Comisión Executiva

PRESIDENTE:

   José Benito Núñez López
SECRETARIO:

   Rogelio Pérez Poza
VOCAL – TESOUREIRO:

   José Luís Fernández Celis
VOCAL:

   José Antonio Gómez Gómez
VOCAL:

   María Isabel González Jardón

Membros do Padroado

Accédese á condición de membro do Padroado por nomeamento da Comisión Executiva de UGT de Galicia. Tradicionalmente o son tódolos membros e ex-membros da citada Comisión. Actualmente, ademais do Presidente de Honor e dos membros da Comisión Executiva da Fundación, forman parte do padroado as seguintes persoas:

D. Álvaro Ansias Bacelar
Dª. Rosa Arcos Caamaño
D. Luís Baneira Gómez
D. José Domingo Barros Montáns
Dª. Mª Carmen Brea Iglesias
D. Ramón Calvo Romero
D. Javier Carro Garrote
D. José Luís Crespo Garrido
D. Juan Luís Dopico Díaz
D. Carlos A. Fernández Castro
D. José Luís Fernández Celis
D. Ernesto Fontanes Blanco

D. Juan Fontela Fernández
D. José Luís Gacio Caeiro
D. José Benito Gama Calvo
D. Mariano García González
D. Roberto García González
D. Jesús García Seco
D. Emilio Garrido Moreira
D. Manuel Golpe Gómez
D. José Raúl Gómez Farto
D. José Antonio Gómez Gómez
Dª. María Isabel González Jardón
D. Fernando González Laxe

D. Isidoro Gracia Plaza
D. Alberto López Edreira
D. Samuel Martín Velázquez
D. Fernando Martínez González
Dª. Delia Irene Martínez Conde
D. José Benito Núñez López
D. Francisco Osorno Gutiérrez
D. Daniel Pereiro Cachaza
D. Roxelio Pérez Poza
D. José Carlos Rodríguez Del Río
Dª. Mónica Rodríguez Ponte
D. José Manuel Rodríguez Portela

Dª. Mª Luisa Rodríguez Vázquez
D. Eladio A. Romero Ares
D. Luís Sánchez Gala
D. Francisco Sardina Picos
Dª Raquel Seijas Lamelas
D. Valentín Tato Sánchez
D. José Tomé Roca
D. Ricardo Varela Sánchez
D. José Miguel Vázquez Calvo
D. José Manuel Vázquez Rivera

Outros órganos da estructura

 

DIRECTOR ARQUIVO E BIBLIOTECA:

Guillerme Pérez Agulla.

 

DELEGADO PROVINCIAL DE LUGO:

Pastor Fuenteseca Díaz.

 

DELEGADO PROVINCIAL DE OURENSE:

Francisco Javier Quintas Ferreño.

Mantente ao día!

Recibe toda a información das nosas actividades, novidades editoriais ou da nosa revista CLARIDADE actualizada e ao día.

Accede ás nosas redes sociais

Coa colaboración de: