CRÓNICA DE 25 ANOS: FETE-UGT de Galicia (1980 – 2005)

Roxelio Pérez Poza, Guillerme Pérez Agulla

Un relato pormenorizado e ameno sobre a reorganización e desenvolvemento da FETE en Galicia ao longo da “Transición democrática”. Unha auténtica reportaxe literaria e fotográfica. Inclúe colaboracións e artigos dos sucesivos secretarios xerais da federación ao longo destes anos: Manolo Mata, Antonio Espinosa, Roxelio Pérez Poza, Xesús Ramón Copa Novo, Xosé Manuel Pose Mesura e Mariano García.

Este traballo pretende recolle-la valiosa loita dun grupo de mestres pola mellora educativa, núcleo fundamental do futuro dun País. A obra conta cun importante número de fotografías seleccionadas e recuperadas por Juan Ramón Pais Andrade. Roxelio Pérez é Licenciado en Filosofía e Letras e exsecretario de FETE-UGT Galicia, e Guillerme Pérez é Licenciado en Historia e especialista en arquivística.

12,00€ PVP