ENERXÍAS ALTERNATIVAS

Ana Muradas Couselo

Debido á constante e necesaria preocupación polo coidado, conservación e desenvolvemento sostible do medio ambiente, a Fundación Luís Tilve viu a necesidade de realizar unha unidade didáctica, cuxos contidos se baseen na importancia da aparición de novos medios de xeración de enerxías renovables, así como nas consecuencias ambientais que ten a produción das enerxías convencionais.

 

Para que os alumnos entendan a necesidade de desenvolver tecnoloxías que reduzan ó máximo as consecuencias medioambientasis, é necesario introducilos na repersución ambiental da produción de enerxía a escala masiva, a nas diferentes técnicas da produción dos distintos tipos de enrexías.

Distribución gratuíta a colexios