ENTIDADES FINANCIEIRAS EN GALICIA: Aforro e investimento

Olga Crespo Sánchez

Primeiro libro editado pola Fundación, no que se aborda con precisión e claridade unha cuestión central para o desenvolvemento de Galicia como é o papel das entidades financeiras. Con cifras do ano 89 obsérvase como os créditos do sistema bancario galego no seu conxunto supoñían tan só o 59% do aforro captado, sendo moi difícil prosperar cando o aforro da comunidade non repercute en novas inversións, senón que “tamén emigra”. Un tema que a pesar do tempo transcorrido segue de actualidade. Como di no prólogo, Apolinar Rodríguez (economista e por entón Secretario de Acción Sindical da UGT): “…el ahorro per cápita en Galicia casi duplica el crédito per cápita, lo que muestra claramente el desfase desfavorable para los gallegos entre lo que ahorran y los créditos que reciben…”. A autora é economista do Departamento de Servizos Técnicos da UGT de Galicia.

3,00€ PVP