“Entre la revolución y la reforma: Cuestión agraria y asociacionismo rural (1874-1939)”:

Esta obra difunde as actas do Congreso organizado no ano 2009, en torno á temática relativa ao asociacionismo agrario en España anterior á Guerra Civil. Aborda un tema de transcendencia histórica para Galicia posto que España era eminentemente rural. As perspectivas e análise dos expertos que participaron nas xornadas abordaron as diferenzas estruturais, sociais, económicas, sociolóxicas e laborais existentes entre os distintos territorios e afondouse en apartados fundamentais como o papel da igrexa, as formas de vida, o analfabetismo daquela época.

10,00€ PVP