INFORME SOBRE LA CONVERGENCIA DE GALICIA CON LAS REGIONES EUROPEAS

Olga Crespo Sánchez e Mar Alfonsín Madrigal

Un rigoroso estudio sobre a situación de Galicia en relación con outras rexións da Unión Europea a partir do seu PIB, dos seus parámetros de emprego e cohesión social e dos factores de converxencia, produtividade, poboación, gasto en IDT, consecuencias da ampliación da Unión e 36 conclusións finais que ofrecen unha precisa diagnose da situación de Galicia na actualidade.

Un traballo necesario para levar a cabo un seguimento eficaz da realidade socioeconómica galega en materia de converxencia. Constitúe, igualmente, unha severa chamada de atención aos poderes públicos. 

As autoras son economistas do Gabinete Económico de UGT-Galicia. Prólogo de Fernando González Laxe sobre os novos espazos rexionais nunha Europa policéntrica.

3,00€ PVP