Investigación, recompilación e dixitalización documental do movemento obreiro en Vigo (1894-1936).

Entre os meses de agosto e setembro de 2019, a Fundación puido continuar co seu proxecto de investigación sobre o movemento obreiro na comarca de Vigo, grazas a colaboración do Concello de Vigo, a través do programa de Fomento do Emprego 2019, o que permitiu, ademais, contribuír a mellorar a formación e a ocupación laboral da cidade. Nesta ocasión, abordouse o período que vai entre o ano 1928 e 1936, estudándose as máis diversas fontes en arquivos, bibliotecas, centros documentais, hemerotecas ou fondos persoais.

 

En canto ós traballos de campo, propiamente ditos, gran parte destes se levaron a cabo no Arquivo Municipal de Vigo e en distintas hemerotecas, continuando e rematando as liñas de investigación abertas e que aínda estaban pendentes, así como abrindo outras novas.

 

En total, obtivéronse e dixitalizáronse 2.536 documentos correspondentes ó período que vai entre xaneiro do ano 1.928 a marzo do ano 1.931, ambos incluídos. Toda esta documentación integrouse na base de datos realizada en anteriores actuacións, e na que están reflectidos os principais acontecementos, os líderes do movemento obreiro vigués e as asociacións, facilitando a súa localización e, en consecuencia, o seu estudo, de cara unha futura publicación das conclusións da investigación.

Continuase, deste xeito, unha investigación sobre a comarca de Vigo que esperamos poder rematar nos próximos anos, co que a cidade se verá enriquecida cunha nova publicación e un maior coñecemento da súa historia a disposición dos cidadáns. A temática é ademais sobre un tema que abarca a maioría da cidadanía, xa que se trata, en definitiva, da historia dos traballadores.

Coa colaboración de: