LUÍS TILVE: Un sindicalista na transición política

Roxelio Pérez Poza

Biografía da persoa que da nome a Fundación. O relato dunha vida fondamente comprometida coa loita polos dereitos dos traballadores, polas liberdades e a recuperación da democracia, que se une á crónica recente da UGT e do PSdeG-PSOE en Pontevedra. Lembranzas dos seus compañeiros Ismael Alonso, Roxelio Pérez Poza, Antonio Espinosa, Celestino García Braña, Xosé L. Portela e Fernando González Laxe. O autor, Roxelio Pérez Poza, Licenciado en Filosofía e Letras, foi compañeiro de Luís Tílve ao longo de moitos anos, compartindo con el a condición de docente e de persoa comprometida coa FETE, coa UGT e co Partido Socialista. Realiza un agarimoso traballo, feito dende a proximidade e o profundo coñecemento do tema sobre o que escribe. Contén limiar de Xesús Mosquera como Secretario Xeral da UGT de Galicia.

3,00€ PVP