Memorias. Ricardo Pérez Medín

Ricardo Perez Medin, Xoán Xosé García López, Rosa María López González.

Esta obra recolle as memorias, escritas de primeira man, do derradeiro alcalde republicano de Miño. Xunto a este manuscrito, a Fundación Luís Tilve incorporou os traballos de investigación dos historiadores Xoán Xosé García López, quen fai un percorrido polo que foi o Miño da primeira metade do século XX, e Rosa Mª López González, que afonda na historia de Ricardo a través de novas investigacións e a recompilación de historia oral. Á obra súmanse un bo número de fotografías de releve para imaxinar o Miño de entón

5,00€ PVP