Nova oferta de emprego da Fundación na cidade de Vigo

A Fundación Luís Tilve convoca dúas prazas na cidade de Vigo, en base ó programa de Fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo.

 

O perfil a contratar é o de Licenciados en Historia para traballos de investigación, estudo e recompilación documental. Os aspirantes deberán facer chegar ó correo fluistilve@hotmail.com, ademáis do seu currículo, copia escaneada do Certificado de empadronamento (terán que estar empadroados en Vigo cunha antigüedade alomenos dende o 1 de xaneiro de 2016), e da demanda de emprego (é requisito que estean inscritos como demandantes de emprego no SPEG).

 

Para ver a información completa sobre a oferta de emprego consulte na páxina principal da nosa Web, na parte baixa da mesma, o apartado “Documentos de Interese” – “Oferta de emprego na cidade de Vigo”.