O TRANSPORTE MARÍTIMO GALICIA-EUROPA. Consideracións sobre a viabilidade do Europorto

Carlos Álvarez Muñoz, Coord. 

Ponencias e debates das xornadas celebradas para abordar esta cuestión, tal vez precursores do novo porto de A Coruña actualmente en construción; neles trátanse estratexias de crecemento e avance. Ademais de representantes da UGT como Javier Cubillo, Manuel Domínguez Segade, Carlos Álvarez, Miguel Castro, José Carrillo o Suso Mosquera, presentan ponencias cualificados expertos como Fernando González Laxe, Emilio Pérez Touriño, Manuel Ameijeiras Vales, Ana Romero Masiá, Jesús Pintos Uribe, Manuel Arean Lal?n, Manuel Sánchez Meilán, Luís Pareja, Juan Antonio Quiroga Lage, Javier Losada Aspiazu, Rafael Lobeto ,Fernando Palau, etc. Trátanse aspectos como os antecedentes históricos dos portos galegos con Europa, a situación actual do transporte Galicia-Europa, o Plan Director de Infraestruturas, a internacionalización das empresas, a propia viabilidade do europorto, medidas a poñer en práctica, etc. Os seus discursos non só permanecen de actualidade, senón que axudan a comprender a dimensión do problema na actualidade. Presentación de Francisco Osorno Gutiérrez.

4,00€ PVP