Os congresos galegos das organizacións socialistas (1904 – 1936)

Xesús Mosquera Sueiro

Cumpridos 120 anos do Congreso Fundacional da UGT e do Primeiro Congreso do PSOE, a Fundación Luís Tilve inicia a colección Cadernos de Información Social, adicada a Pablo Iglesias, pioneiro na organización sindical e política da clase traballadora e principal divulgador das ideas socialistas en España e en Galicia. Coa edición de “Os Congresos Galegos das Organizacións Socialistas (1904 – 1936)”, primeiro número da colección Cadernos de Información Social, a Fundación Luís Tilve busca fomentar o coñecemento e espallamento da cultura sindical e da historia dos sindicatos en xeral e da UGT en particular. Dende esta perspectiva serán polo tanto traballos dedicados a recuperación da memoria histórica, e tamén o análise dos problemas económicos e sociais da clase traballadora e das súas organizacións na actualidade.

3,00€ PVP