PANORÁMICA SOCIOLABORAL EN EL SECTOR TEXTIL GALLEGO. Nuevas tecnologías, cambios en la organización del trabajo y relación hombre-máquina

Mar Iglesias Criado
Publicación realizada a partir dos resultados obtidos no estudio desenrolado na fase de Diagnóstico do Proxecto Textilive (Plan estratéxico de formación e fomento da economía no sector textil galego). No marco do contexto europeo e español analízase a situación dos diversos subsectores produtivos en Galicia, con propostas e pautas de actuación posibles de cara ao futuro.

A autora e Doutora en Psicoloxía do Traballo e das Organizacións e foi a Directora do Proxecto Textilive, unha iniciativa da Fundación Luís Tilve e das Cámaras de Comercio de Santiago e Pontevedra. Prólogo de Segundo Hevia Torres, Presidente da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela.

6,00€ PVP