Premios Luis Tilve. Premiados 2007

TRABALLO DIGNO:
Á Asociación de padres a favor das persoas con retraso mental de Ourense “ASPANAS”, pola súa labor na integración de persoas con discapacidade no mundo laboral, colaborando na súa formación e no fomento do emprego na provincia, a través de programas e actividades.

 

ACCIÓN SOLIDARIA:
A Rubén Vázquez Rey, patrón do “Montfalcó”, pola súa humanidade i exemplo da solidariedade dos homes do mar no rescate de 26 inmigrantes de Costa de Marfil a piques de afundirse nunha patera no medio do mar, obviando tódolos problemas que iso lle acarrearía, e antepondo os dereitos humanos ao beneficio económico e persoal.

 

DEFENSA DO MEDIOAMBENTE E DOS BENS COMÚNS:
Ao Colectivo Ecoloxista do Salnés, polo seu compromiso na defensa do medio ambiente dende 1988, a través de actividades de educación ambiental e da realización de informes e estudos ambientais, coa finalidade de mellorar os entornos degradados, así como denunciando as agresións ao medio.