EMIGRACIÓN E RETORNO. Xornadas Marzo do 2006

VV.AA.

Obra na que se recollen os relatorios expostos nas xornadas sobre emigración e retorno que tiveron lugar en Santiago de Compostela entre o 2 e o 3 de Marzo do 2006. Nelas, representantes das institucións, sindicatos, asociacións e universidades, expoñen a forma de vida e os problemas con que se atopan os emigrantes que retornan a España (pensións, prestacións sanitarias, emprego, etc.), así como o perfil sociolóxico e a participación política do emigrante, propoñendo solucións e presentando a posible evolución no futuro das políticas migratorias.

3,00€ PVP