LA UGT COMPOSTELA. Crónica de una época (1.977-1.994)

José Luís Crespo Garrido

Nesta obra trátase a reorganización da UGT compostelán trala recuperación da democracia, que se inicia coa constitución da Unión Local de Santiago o 24 de Marzo de 1.977, da Unión Local de Padrón en Xuño dese mesmo ano, e coa posterior unificación no I Congreso Comarcal celebrado o 12 de Xaneiro de 1.980. De maneira precisa refláctense os acordos, as declaracións e os principais acontecementos laborais, así como a composición das sucesivas comisións executivas dos órganos de dirección do sindicato ao longo do período estudado. José Luís Crespo é profesor compostelán e ex-secretario xeral da UGT de Santiago.

3,00€ PVP