Movemento obreiro en Galicia. Trazos da historia socialista

PANEIS: 20.

 

MEDIDAS: 850 X 2060 Cm.

 

OBSERVACIÓNS: Rool-Ups con gráficas en polietileno y elementos de suxeición.

 

 

PANEL 1: Movemento obreiro en Galicia.
PANEL 2: Revolución industrial e orixe do movemento obreiro en Galicia.
PANEL 3: Pablo Iglesias Posse: o galego fundador do PSOE e da UGT.
PANEL 4: As viaxes por Galicia do primeiro gran líder obreiro español.
PANEL 5: Diccionario biográfico do obreirismo galego I. Os pioneiros socialistas.
PANEL 6: Os inicios do anarquismo e do socialismo en Galicia.
PANEL 7: Nacemento en Galicia das Sociedades obreiras uxetistas.
PANEL 8: Prensa obreira: a hemeroteca socialista galega.
PANEL 9: A unión Galaico-Portuguesa: experiencia galega do sindicalismo internacional.
PANEL 10: Federación Socialista Gallega: Primeiros congresos e Estatuto de Autonomía.
PANEL 11: Juventudes Socialistas: de organización política xuvenil a Partido Comunista de España.
PANEL 12: As “Casas del pueblo”. Focos dinamizadores do primeiro terzo do S. XX.
PANEL 13: O Primeiro de Maio.
PANEL 14: 8 de Marzo: Día da muller traballadora.
PANEL 15: A “Semana trágica” e a Conjunción Republicana-Socialista.
PANEL 16: A Folga Xeral Revolucionaria de agosto de 1917.
PANEL 17: Diccionario biográfico do obreirismo galego II. Segunda xeración de líderes socialistas.
PANEL 18: O sindicalismo galego durante a Segunda República.
PANEL 19: As consecuencias en Galicia do outubro negro de 1934.
PANEL 20: O sindicalismo galego logo de 1936.