SEVERINO CHACÓN: Líder Sindical do Mundo do Tabaco

Ana Romero Masiá

Apaixonante e minuciosa biografía dun dirixente sindical exemplar na Coruña de comezos do século XX. Canteiro, socialista, gran organizador e creador de sociedades de resistencia entre as cigarreiras e tabaqueiros, pero tamén entre os ferroviarios, tranviarios, dependentes de comercio, obreiros municipais, etc.

Foi Secretario Xeral da Federación Tabaqueira Española. Clandestinidade, exilio, e definitivo retorno a España son parte desta biografía que supón un exemplo de coherencia e compromiso social. O prólogo é de Xosé Ramón Barreiro Fernández, Presidente da Real Academia Galega.

Un magnífico traballo de investigación da historiadora Ana Romero Masiá.

10,00€ PVP