UNHA BIBLIOTECA OBREIRA: Centro Obrero de Cultura y Beneficencia de Ferrol (1911 – 1936)

Francisco Rafael Corrales Siodor , Eliseo Fernández Fernández

Magnífico traballo de investigación e conclusións dunha experiencia de cultura obreira en Galicia que, aínda hoxe, aporta elementos importantes para a reflexión e as iniciativas de todos aqueles que se ocupan de actividades relacionadas co avance da clase traballadora e a mellora da sociedade. A experiencia positiva dunha entidade aberta e diversa, que garantía o seu carácter obreiro pola esixencia de que a metade polo menos dos membros da Xunta Directiva tiñan que ser obreiros manuais. O texto contén notas biográficas dos seus principais protagonistas e cronoloxía das actividades máis destacadas levadas a cabo ao longo dos seus vintecinco anos. Os autores recibiron por este traballo o 1º Premio de Investigación Histórica da Fundación Luís Tilve 1998. Contén prólogo de Fernando González Laxe.

5,00€ PVP